Username
Password
 
 
สมัครสมาชิกทุกประเภท

 

+++ สมัครด่วน อบรมเข้มข้น 40ปีแผนกโรคไต กองอายุรกรรม รพ.รร.6 !!!
(วันที่ Update : 2012-05-02)


   
การอบรมวิชาการระยะสั้น Rheumatology for the Non-Rheumatologist ประจำปี 2554
(วันที่ Update : 2011-11-22)


   
อาจารย์ หน. ภอย. กศ.วพม และคณาจารย์ ตรวจเยี่ยม นพท./นศพ. ปี 6 ที่จังหวัดลพบุรี
(วันที่ Update : 2014-04-22)


   
คณาจารย์แพทย์ รพ.รร6 ได้เข้าร่วมบรรยายวิชาการเกี่ยวกับโลหิตวิทยาแก่แพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
(วันที่ Update : 2014-04-22)


   
ภาพบรรยากาศ การอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554 ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2554
(วันที่ Update : 2013-04-30)


   
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประเมินความก้าวหน้า และส่งเสริมงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2554
(วันที่ Update : 2014-04-22)


   
Case Discussion Neurology
(วันที่ Update : 2011-07-21)


   
Ambulatory conference
(วันที่ Update : 2011-07-11)


   
Topic Review
(วันที่ Update : 2011-07-11)


   
Grand round
(วันที่ Update : 2011-07-11)


   


Total 33 Record

 

Facebook PMKMED
Health Promotion PMK
กรมแพทย์ทหารบก
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎ
สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท
สำนักงานพัฒนาวิจัย วพม.
หาผู้เชี่ยวชาญโรคไต
ห้องสมุดออนไลน์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
แผนกโรคไต Division of Nephrology
แพทยสภา::The Medical Council of Thailand
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

สมาชิกออนไลน์ 2 คน, ผู้เยี่ยมชม 164 คน, จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 22 June 2011 = 1394256 คน

กองอายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 3 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2763-3280, 0-2763-3278


เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕
กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ออกแบบและดูแลโดย พ.อ. กิตติ บูรณวุฒิ
Official Website of Department of Medicine, Phramongkutklao Hospital
Copyright © 2011-2012
Department of Medicine, Phramongkutklao Hospital - All Rights Reserved
Developed and maintained by COL Kitti Buranawuti