Username
Password
 
 
สมัครสมาชิกทุกประเภท

 
  โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 2
  (วันที่ Update : 2013-11-29)
 
 
 
 

โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (Thalassemia) ความรู้สำหรับประชาชน 2

พ.อ. ผศ. นพ. กิตติ บูรณวุฒิ แผนกเวชพันธุศาสตร์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

โรคธาลัสซีเมียคืออะไร?

         โรคธาลัสซีเมียคือ โรคที่มีผลกระทบต่อเม็ดเลือดแดง ซึ่งเม็ดเลือดแดงมีหน้าที่นำ oxygen ไปเลี้ยงอวัยวะทั่วร่างกาย ในโรคธาลัสซีเมียร่างกายไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดแดงได้พอเพียง เม็ดเลือดแดงมีลักษณะแตกง่าย เมื่อร่างกายมีเม็ดเลือดแดงไม่พอเพียง เราเรียกว่า ภาวะโลหิตจาง

            โรคธาลัสซีเมีย เป็นโรคพันธุกรรมจึงเป็นมาแต่กำเนิดและมีอาการได้ตลอดชีวิต โรคเกิด จากการได้รับการถ่ายทอดยีนผิดปกติจากมารดาและบิดา ถ้าได้รับยีนผิดปกติจากทั้งบิดาและ มารดาจะมีอาการของโรคชัดเจน ถ้าได้รับยีนผิดปกติจากเพียงบิดาหรือมารดาฝ่ายเดียวจะ

เรียกว่าเป็น พาหะของโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งภาวะพาหะจะไม่มีอาการของโรค

            โรคธาลัสซีเมียมีอาการของโรครุนแรงแตกต่างกัน ขึ้นกันชนิดของยีนผิดปกติที่ได้รับ แต่มีอาการร่วมคล้ายๆกัน

 

อาการของโรคธาลัสซีเมียมีอะไรบ้าง?

         อาการเริ่มตั้งแต่เด็กอายุไม่กี่เดือน มีอาการดังต่อไปนี้

- ผิวหนังซีด

- งอแงหงุดหงิดง่าย

- เลี้ยงไม่โต

- ท้องบวม

- ตัวเหลืองตาเหลือง

- โพรงกระดูกขยายกว้างในกะโหลกศีรษะ

 


 

มีวิธีตรวจโรคธาลัสซีเมียทำอย่างไรบ้าง?

         ตรวจด้วยการไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาล เพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการหาความเข้มข้นของ เม็ดเลือด ขนาดเม็ดเลือด และชนิดของธาลัสซีเมีย

 

การรักษาโรคธาลัสซีเมียทำอย่างไรบ้าง?

         ผู้ป่วยธาลัสซีเมียมีโลหิตจางรุนแรงรักษาด้วยการให้เลือด การให้เลือดเป็นการนำเลือด จากผู้บริจาคถ่ายให้ผู้ป่วยเพื่อรักษาอาการโลหิตจาง การให้เลือดก็ยังมีผลแทรกซ้อนด้วย เนื่อง จากในเลือดมีธาตุเหล็ก เมื่อผู้ป่วยได้รับเลือดบ่อยๆก็จะได้รับธาตุเหล็กเข้าไปมากด้วย การมีธาตุ เหล็กมากเกินไปในร่างกายจะไปสะสมที่หัวใจและตับทำให้เกิดโรคหัวใจและตับได้ ดังนั้นผู้ป่วย โรคธาลัสซีเมียที่ได้รับเลือดเป็นประจำ จึงต้องได้รับยาขับธาตุเหล็กส่วนเกินที่สะสมในร่างกายออก           โรคธาลัสซีเมียยังสามารถรักษาได้ด้วยการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก โดยเปลี่ยนเอาเซลไข กระดูกที่เป็นโรคออก แล้วทดแทนด้วยไขกระดูกปกติจากผู้บริจาค แต่วิธีการนี้ทำได้เฉพาะผู้ป่วยที่ มีผู้บริจาคที่เซลไขกระดูกเข้ากันได้เท่านั้น จึงไม่สามารถทำได้ในผู้ป่วยทุกราย

            ผู้ป่วยธาลัสซีเมียบางรายยังต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัดนำม้าม หรือ spleen ออกไป ในกรณีที่ผู้ป่วยมีม้ามโตมาก ม้าม (spleen) มีหน้าที่จับทำลายเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติทำให้ผู้ป่วย ยิ่ง ซีดลงไปอีก

 

 


 

ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียต้องทำอย่างไรให้มีสุขภาพแข็งแรง?

            ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียควร:

            - พบแพทย์เพื่อตรวจตามนัดทุกครั้งและทำตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ

               ต่างๆและการรักษา

            - หลีกเลี่ยงการทานวิตามินที่มีธาตุเหล็กร่วมด้วย

            - กินวิตามินโฟลิคตามที่แพทย์สั่ง

 

ถ้ามีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย แล้วต้องการมีบุตรอีกจะทำอย่างไร?

         ถ้ามีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียคนหนึ่งแล้ว แสดงว่าบุตรคนต่อไปมีโอกาสเป็นโรคอีกได้ ให้ ปรึกษาแพทย์ก่อนการตั้งครรภ์ว่าความเสี่ยงประมาณเท่าใด และถ้าตั้งครรภ์มีวิธีการในการตรวจ วินิจฉัยทารกก่อนคลอดได้ด้วยวิธีการต่างๆอย่างไรบ้าง

 

Facebook PMKMED
Health Promotion PMK
กรมแพทย์ทหารบก
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎ
สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท
สำนักงานพัฒนาวิจัย วพม.
หาผู้เชี่ยวชาญโรคไต
ห้องสมุดออนไลน์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
แผนกโรคไต Division of Nephrology
แพทยสภา::The Medical Council of Thailand
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

สมาชิกออนไลน์ 2 คน, ผู้เยี่ยมชม 165 คน, จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 22 June 2011 = 1394257 คน

กองอายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 3 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2763-3280, 0-2763-3278


เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕
กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ออกแบบและดูแลโดย พ.อ. กิตติ บูรณวุฒิ
Official Website of Department of Medicine, Phramongkutklao Hospital
Copyright © 2011-2012
Department of Medicine, Phramongkutklao Hospital - All Rights Reserved
Developed and maintained by COL Kitti Buranawuti