Username
Password
 
 
สมัครสมาชิกทุกประเภท

 
  การตรวจยีนมะเร็งเต้านมและรังไข่ โดย นพ. กิตติ บูรณวุฒิ
  (วันที่ Update : 2016-02-26)
 
 
 
 

การตรวจยีนมะเร็งเต้านมและรังไข่กับความสำคัญของประวัติครอบครัว

พันเอก ผศ. นพ. กิตติ บูรณวุฒิ   แผนกเวชพันธุศาสตร์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


            การตรวจหามะเร็งเต้านมจากกรรมพันธุ์--  ทำโดยการตรวจหายีนก่อมะเร็ง ยีน คือสาร พันธุกรรม ทำหน้าที่เป็นแบบแปลนการสร้างร่างกายของคนเรา ยีนมีขนาดเล็กมากอยู่ในเซลเนื้อเยื่อ ของเรา มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น  ยีนจะกำหนดให้เซลร่างกายเจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตา ความแข็งแรง และลักษณอื่นๆที่แตกต่างกัน ไป ถ้ายีนเกิดผิดปกติ หรือที่เรียกว่า กลายพันธุ์ จะทำให้เซล ของมนุษย์เจริญผิดปกติ เกิดความเสี่ยงที่จะ เป็นโรคต่างๆ หรือเกิดมะเร็งได้ ยีนมีมากมายหลายชนิดเพื่อ ควบคุมการสร้างส่วนต่างๆในร่างกาย ในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะยีนผิดปกติที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการ เกิดมะเร็งเต้านมและรังไข่เท่านั้น

 

            ความผิดปกติของยีนใดเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่? -- ในอนาคตคาด กันว่าจะ มียีนหลายร้อยยีนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมและรังไข่ แต่ในขณะนี้แพทย์ให้ความสนใจยีน สองยีนที่มีหลักฐานชัดเจนว่าสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเต้านมและรังไข่ สองยีนนี้ชื่อ BRCA1 และ BRCA2  คนที่มีความผิดปกติหรือการกลายพันธุ์ของยีนเหล่านี้จะมีความเสี่ยงสูงต่อโรคมะเร็งเต้านม และรังไข่ แม้ในผู้ชายที่มียีนเหล่านี้ผิดปกติไป ก็เสี่ยงจะเกิดมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นด้วย            ยีนหรือสารพันธุกรรมนี้จะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นในครอบครัว ดังนั้นสตรีที่ประวัติครอบครัวมี มะเร็งเต้านมและรังไข่ การตรวจยีนอาจช่วยให้สตรีเหล่านี้ทราบว่าจำเป็นต้องตรวจเฝ้าระวังมะเร็งเป็น กรณีพิเศษหรือไม่

 

            ใครควรได้รับการตรวจหายีนก่อโรคสำหรับมะเร็งเต้านมและรังไข่? --  แพทย์จะแนะนำให้ ตรวจยีน เฉพาะเมื่อซักถามพบประวัติครอบครัวที่เสี่ยงสูงต่อโรค การซักประวัติครอบครัวจึงสำคัญมาก ดังนี้ 

            - มีญาติสนิทตั้งแต่ 2 สองคนขึ้นไปเป็นมะเร็งเต้านมหรือรังไข่ โดยเฉพาะถ้ามีหนึ่งคนขึ้นไป ที่วินิจฉัยเป็นมะเร็งก่อนอายุ 50 ปี (ญาติสนิทหมายถึง แม่ พี่หรือน้องสาว ลูกสาว และรวมถึงญาติผู้ชาย ที่เป็นมะเร็งเต้านมเช่น พ่อ พี่หรือน้องชาย ลูกชาย)

            - มีญาติสนิทที่เป็นมะเร็งสองที่ เช่น เต้านมสองข้าง หรือ เป็นที่เต้านมและรังไข่เป็นต้น

            -  ในครอบครัวมีญาติเป็นมะเร็งเต้านมหรือรังไข่ หลายรุ่น ตัวอย่างเช่น ย่า แม่ และน้องสาว เป็นมะเร็งเต้านมหรือรังไข่ เป็นต้น ประวัติครอบครัวฝั่งพ่อต้องซักด้วยเพราะมีความสำคัญเท่ากับฝั่งแม่

            อย่างไรก็ตามแม้จะมีประวัติครอบครัวชัดเจนก็ไม่จำเป็นต้องตรวจพบยีนก่อโรคเสมอไป ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมหรือรังไข่ก็อาจตรวจไม่พบยีนสองยีนนี้ นอกจากนั้นผู้หญิงที่ตรวจพบยีนผิดปกติอาจยังไม่ได้เป็นมะเร็ง ถ้าคิดจะตรวจหายีนนี้เพราะประวัติ ครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมหรือรังไข่ ควรปรึกษากับผู้ป่วยก่อนว่ายินดีจะให้ตรวจหายีนก่อโรคหรือไม่ เพราะถ้าตรวจผู้ป่วยแล้วไม่พบยีนนี้ ไม่มีเหตุผลสมควรจะตรวจหาในสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ

 

            การรับคำปรึกษาก่อนการตรวจหายีนก่อมะเร็ง? --  ก่อนตรวจควรรับคำปรึกษาด้านพันธุ ศาสตร์จากแพทย์ก่อน เพื่อให้เข้าใจจริงๆว่าผลการตรวจจะมีความหมายอย่างไรกับตัวผู้ถูกตรวจเอง และมีผลอย่างไรกับสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ผู้ถูกตรวจต้องรับทราบว่ามีค่าใช้จ่ายรวมเท่าใด เบิกจ่ายอย่างไร ต้องรับทราบผลกระทบทางสังคม และแนวทางการเผชิญกับความรู้สึกต่างๆหลัง ทราบผลการตรวจแล้ว ถ้าตนต้องกลายเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อมะเร็งเต้านมหรือรังไข่ ผลการตรวจ ที่ได้ต้องได้รับการอธิบายให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเข้าใจถึงความหมายและข้อ จำกัดต่างๆของการตรวจ ท้ายสุดคือผลการตรวจยีนนี้อาจไม่สามารถให้ความกระจ่างอย่างสมบูรณ์ ครบทุกด้าน

 

            ถ้าผลตรวจยีน BRCA1 หรือ BRCA2 พบความผิดปกติ ? --  ถ้าผลตรวจเป็นบวก พยายามทำ ใจให้สงบ การทราบว่าตนมียีนก่อมะเร็งอาจน่ากลัว แต่ก็ทำให้ป้องกันและรักษาได้เร็ว ลดอัตราการเสีย ชีวิตได้ด้วย อย่าลืมว่าไม่ทุกคนที่ตรวจพบยีนมะเร็งจะต้องเป็นมะเร็ง ปรึกษาแพทย์ของท่านให้อธิบายว่า ผลตรวจหมายความถึงอะไรได้บ้าง และจะทำอย่างไรได้บ้าง เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต ถ้าท่านเป็นผู้หญิง ดูตารางที่ 1 แสดงโอกาสเสี่ยงตลอดชีพของการเกิดมะเร็งเต้านมและรังไข่ ถ้าตรวจพบความผิดปกติของ ยีน BRCA1 หรือ BRCA2 ควรบอกผลกับครอบครัว สมาชิกครอบครัวบางคนอาจตัดสินใจตรวจยีนด้วย

 

            การป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็ง? --  ถ้าตรวจพบยีนมะเร็ง BRCA1 หรือ BRCA2 ควรทำดังนี้

            - ตรวจคัดกรองหามะเร็งเต้านมบ่อยๆ เป็นการเฝ้าระวังมะเร็ง วิธีนี้จะเพิ่มโอกาสพบมะเร็งแต่ ระยะแรกๆซึ่งรักษาง่าย

            - การผ่าตัดเต้านมและรังไข่ออกเพื่อป้องกันมะเร็ง (เพื่อประโยชน์สูงสุด รังไข่ควรผ่าออกตอน อายุราว 40 ปี)

            -  ทานยาที่ช่วยป้องกันมะเร็ง

            -  การใช้วิธีต่างๆข้างต้นร่วมกัน


ตารางที่ 1

 

Facebook PMKMED
Health Promotion PMK
กรมแพทย์ทหารบก
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎ
สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท
สำนักงานพัฒนาวิจัย วพม.
หาผู้เชี่ยวชาญโรคไต
ห้องสมุดออนไลน์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
แผนกโรคไต Division of Nephrology
แพทยสภา::The Medical Council of Thailand
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

สมาชิกออนไลน์ 3 คน, ผู้เยี่ยมชม 154 คน, จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 22 June 2011 = 1394223 คน

กองอายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 3 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2763-3280, 0-2763-3278


เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕
กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ออกแบบและดูแลโดย พ.อ. กิตติ บูรณวุฒิ
Official Website of Department of Medicine, Phramongkutklao Hospital
Copyright © 2011-2012
Department of Medicine, Phramongkutklao Hospital - All Rights Reserved
Developed and maintained by COL Kitti Buranawuti