Username
Password
 
 
สมัครสมาชิกทุกประเภท

 
  โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน
  (วันที่ Update : 2016-02-19)
 
 
 
 


นพ.  พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน


โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินคืออะไร ?

โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินคือโรคที่มีการอักเสบของข้อร่วมกับผื่นผิวหนังของโรคสะเก็ดเงิน จัดเป็นโรคหนึ่งในกลุ่มโรคspondyloarthropathy ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่มีอาการอักเสบของข้อต่อกระดูกสันหลังและข้อส่วนรยางค์ของร่างกาย ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะมีอาการข้ออักเสบร่วมกับโรคผิวหนังสะเก็ดเงินหรือ ซอริเอสิส (psoriasis) อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคผิวหนังสะเก็ดเงินอาจมีหรือไม่มีข้ออักเสบก็ได้ และในบางครั้งผู้ป่วยโรคผิวหนังสะเก็ดเงินที่มีข้ออักเสบก็อาจจะเป็นโรคข้ออักเสบชนิดอื่นไม่ใช่โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินก็ได้ ทั้งนี้ข้ออักเสบในโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินจะมีลักษณะอาการทางคลินิกซึ่งมีความจำเพาะต่อโรคดังจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป

โรคผิวหนังสะเก็ดเงินคืออะไร ?

โรคผิวหนังสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่พบบ่อยชนิดหนึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่า“psoriasis” โรคนี้มีสาเหตุจากหลายปัจจัยประกอบกัน ได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรมหรือยีนที่ผิดปกติร่วมกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกร่างกายที่ไม่เหมาะสม เช่น เชื้อโรค สารเคมีหรือสภาวะทางฟิสิกส์ที่เป็นพิษต่อผิวหนัง มากระตุ้นให้โรคปรากฏขึ้น

ลักษณะผื่นผิวหนังมีได้หลายรูปแบบ แต่ที่พบบ่อย คือ ผิวหนังอักเสบเป็นปื้นแดง ลอกเป็นขุย เป็นๆ หายๆ เหตุที่เรียกโรคนี้ว่า โรคสะเก็ดเงินเพราะลักษณะของผื่นในโรคนี้จะเป็นปื้นหรือตุ่มสีแดงขอบเขตชัดเจน บนผิวของผื่นผิวหนังอักเสบของโรคนี้จะมีสะเก็ดสีขาวคล้ายเงินปกคลุมอยู่ เมื่อแกะเกาสะเก็ดให้หลุดลอกออกจากผิวหนังจะเห็นจุดเลือดออกบนผิวของผื่นที่อักเสบแดง ซึ่งเป็นลักษณะจำเพาะของโรคนี้ อย่างไรก็ตามผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีตุ่มหรือปื้นแดงที่มีสะเก็ดสีขาวให้เห็นก็ได้ นอกจากนี้ยังอาจพบความผิดปกติที่เล็บ เช่น ผิวของเล็บเป็นหลุมเล็กๆ เล็บผิดรูปขรุขระ เล็บหนามีขุยขาวใต้เล็บ หรือเล็บล่อนจากพื้นเล็บ เป็นต้น

โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินพบบ่อยแค่ไหน ?

โรคผิวหนังสะเก็ดเงินพบบ่อยในประชากรของประเทศทางตะวันตก โดยมีอุบัติการณ์ประมาณร้อยละ 1-2 แต่จะมีเพียงร้อยละ 5-8 ของผู้ป่วยโรคผิวหนังสะเก็ดเงินเท่านั้นที่จะมีอาการข้ออักเสบซึ่งมีลักษณะเฉพาะโรคร่วมด้วย เรียกผู้ป่วยเหล่านี้ว่าผู้ป่วยโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน คาดการณ์ว่าน่าจะมีผู้ป่วยโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินในประเทศไทยประมาณ 60,000 คน โดยมีอัตราส่วนของผู้ป่วยชายและหญิงใกล้เคียงกัน และช่วงอายุที่พบบ่อยคือ 35-55 ปี

สาเหตุของโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินคืออะไร และเป็นโรคติดต่อหรือไม่?

สาเหตุของโรคที่แท้จริงยังไม่ทราบแน่นอน แต่มีหลักฐานแสดงว่าพันธุกรรมมีบทบาทสำคัญต่อการเกิดโรคนี้ โดยพบว่าร้อยละ 40 ของผู้ป่วยจะมีคนในครอบครัวชิดเป็นโรคนี้ และบุตรของผู้ป่วยโรคนี้จะมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าประชากรทั่วไปถึง 50 เท่า นอกจากนั้นปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เช่น การติดเชื้อจุลชีพ และการสัมผัสสารเคมีบางชนิด ก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการกำเริบของโรคด้วย

ข้ออักเสบในโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินมีลักษณะจำเพาะโรคอย่างไร?

ผู้ป่วยที่เป็นโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินจะมีอาการ ปวด บวม และกดเจ็บที่ข้อ และไม่สามารถใช้ข้อได้ตามปกติ อาจมีข้อขัดตึงในตอนเช้าหรือตลอดทั้งวัน ตำแหน่งของข้อที่มีการอักเสบพบได้ในเกือบทุกข้อทั่วร่างกาย เช่น ข้อนิ้วมือ ข้อมือ ข้อศอก ข้อไหล่ ข้อสะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า ข้อนิ้วเท้า ข้อกระดูกสันหลัง และข้อกระดูกเชิงกราน นอกจากนี้ยังพบการอักเสบของกระดูกที่เป็นจุดเกาะของเอ็นต่างๆ เช่น การอักเสบของกระดูกส้นเท้าเนื่องจากมีการอักเสบของเอ็นร้อยหวายและเอ็นฝ่าเท้า เป็นต้น ลักษณะการอักเสบของข้อมีความหลากหลายแต่มีความจำเพาะต่อโรค สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 รูปแบบ คือ

1.              การอักเสบของข้อจำนวน 2-4 ข้อแบบไม่สมมาตรคือมีตำแหน่งของข้ออักเสบทางด้านขวาและทางด้านซ้ายไม่เหมือนกัน เป็นรูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุด (ร้อยละ 35-50) และมักพบลักษณะของนิ้วบวมแดงคล้ายไส้กรอกเมื่อมีการอักเสบของข้อนิ้วมือหรือนิ้วเท้าร่วมด้วย

2.              การอักเสบหลายข้อแบบสมมาตร ลักษณะคล้ายโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ พบประมาณร้อยละ25

3.              การอักเสบของข้อปลายนิ้วมือหรือนิ้วเท้า พบประมาณร้อยละ 5-10 การอักเสบรูปแบบนี้มักจะสัมพันธ์กับความผิดปกติของเล็บ

4.              การอักเสบอย่างรุนแรงจนก่อให้เกิดการผิดรูปของข้อโดยเฉพาะข้อนิ้วมือ พบได้ประมาณร้อยละ  5

5.              การอักเสบของข้อกระดูกสันหลังและข้อกระดูกเชิงกราน พบได้ประมาณร้อยละ 5 และพบบ่อยในเพศชายมากกว่าหญิง อาจเกิดร่วมกับรูปแบบอื่นๆ ข้างต้น

ผู้ป่วยโรคนี้จำเป็นจะต้องมีผื่นสะเก็ดเงินหรือไม่ ?

ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินจะเกิดโรคผิวหนังก่อนอาการข้ออักเสบส่วนใหญ่ของผื่นผิวหนังจะปรากฏกระจัดกระจายตามบริเวณต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะในร่มผ้า แต่ผู้ป่วยบางรายอาจมีผื่นผิวหนังเพียงเล็กน้อยในตำแหน่งที่หลบซ่อนก่อนเป็นเวลาหลายปีโดยที่ไม่ได้สังเกตหรือไม่ทันคิดว่าผื่นผิวหนังนี้จะมีความสัมพันธ์กับข้ออักเสบที่เป็นอยู่ เช่น ผื่นที่ศีรษะ สะดือ หรือร่องก้น เป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้ป่วยก็มีความผิดปกติของเล็บร่วมด้วย เช่น ผิวของเล็บขรุขระเป็นหลุมเล็กๆ เล็บผิดรูป เล็บหนามีขุยขาวใต้เล็บ หรือเล็บล่อนจากพื้นเล็บ ร้อยละ 20 ของผู้ป่วยจะเกิดข้ออักเสบก่อนผื่นผิวหนัง และที่เหลืออีกร้อยละ10 ของผู้ป่วยจะเกิดข้ออักเสบและผื่นผิวหนังพร้อมๆ กัน

แพทย์ของท่านจะวินิจฉัยโรคนี้ได้อย่างไร?

                การวินิจฉัยโรคนี้จะอาศัยประวัติครอบครัว อาการผื่นผิวหนัง และอาการแสดงข้ออักเสบของท่าน ในปัจจุบันยังไม่มีการตรวจเลือดใดๆ ที่ช่วยวินิจฉัยโรคได้อย่างแน่นอน แต่แพทย์ของท่านอาจขอให้ท่านตรวจเลือดหรือถ่ายภาพเอกซเรย์เพื่อช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคกับโรคอื่นๆ และช่วยในการวางแผนการรักษาในอนาคต

 

Facebook PMKMED
Health Promotion PMK
กรมแพทย์ทหารบก
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎ
สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท
สำนักงานพัฒนาวิจัย วพม.
หาผู้เชี่ยวชาญโรคไต
ห้องสมุดออนไลน์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
แผนกโรคไต Division of Nephrology
แพทยสภา::The Medical Council of Thailand
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

สมาชิกออนไลน์ 2 คน, ผู้เยี่ยมชม 162 คน, จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 22 June 2011 = 1394252 คน

กองอายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 3 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2763-3280, 0-2763-3278


เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕
กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ออกแบบและดูแลโดย พ.อ. กิตติ บูรณวุฒิ
Official Website of Department of Medicine, Phramongkutklao Hospital
Copyright © 2011-2012
Department of Medicine, Phramongkutklao Hospital - All Rights Reserved
Developed and maintained by COL Kitti Buranawuti