Username
Password
 
 
สมัครสมาชิกทุกประเภท

 
 
ลำดับที่ รูปภาพ รุ่น ปี สาขาที่จบ ปัจจุบัน
31
น.พ. ชัยยัญญ์ สันติวงษ์

9 2522 อายุรศาสตร์ทั่วไป
32
น.พ. พิบูลย์ กิตติอัครเสถียร

9 2522 อายุรศาสตร์ทั่วไป
33
พลเอก รณวิทย์ อุปถัมภ์นรากร

10 2523 อายุรศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาอาวุโสกองอายุรกรรม
34
น.พ. จิตต์ประสงค์ สังข์ศิริ

10 2523 อายุรศาสตร์ทั่วไป
35
น.พ. ผดุงเกียรติ เศรษฐกิจ

10 2523 อายุรศาสตร์ทั่วไป
36
น.พ. สุทีป ณรงค์ตะณุพล

10 2523 อายุรศาสตร์ทั่วไป
37
ร.ท. ชูเกียรติ บุณะสุวรรณ

11 2524 อายุรศาสตร์ทั่วไป
38
ร.อ. พิสิทธิ์ นิ่มสุวรรณ

11 2524 อายุรศาสตร์ทั่วไป
39
น.พ. พีระพัฒน์ รุ่งทิฑู

11 2524 อายุรศาสตร์ทั่วไป
40
พ.ญ. มะลิ วิโรจน์สกุลชัย

11 2524 อายุรศาสตร์ทั่วไป

Total 1246 Record
 
หมายเหตุ : ศิษย์เก่าที่ต้องการอัพเดทหรือแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งไฟล์รูปและข้อมูลมาที่  pmkmedicine@live.com  หรือโทร 02-354-3984

 

Facebook PMKMED
Health Promotion PMK
กรมแพทย์ทหารบก
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎ
สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท
สำนักงานพัฒนาวิจัย วพม.
หาผู้เชี่ยวชาญโรคไต
ห้องสมุดออนไลน์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
แผนกโรคไต Division of Nephrology
แพทยสภา::The Medical Council of Thailand
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

สมาชิกออนไลน์ 2 คน, ผู้เยี่ยมชม 132 คน, จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 22 June 2011 = 1394174 คน

กองอายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 3 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2763-3280, 0-2763-3278


เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕
กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ออกแบบและดูแลโดย พ.อ. กิตติ บูรณวุฒิ
Official Website of Department of Medicine, Phramongkutklao Hospital
Copyright © 2011-2012
Department of Medicine, Phramongkutklao Hospital - All Rights Reserved
Developed and maintained by COL Kitti Buranawuti