Username
Password
 
 
สมัครสมาชิกทุกประเภท

 
 
ลำดับที่ รูปภาพ รุ่น ปี สาขาที่จบ ปัจจุบัน
91
น.พ. มานัส โพธิ์ดี

18 2531 อายุรศาสตร์
92
น.พ. สุจิน ห้วมเรไร

18 2531 อายุรศาสตร์
93
น.พ. สุรจิต สุนทรธรรม

18 2531 อายุรศาสตร์
94
พันเอก อินทรีย์ กาญจนกูล

18 2531 อายุรศาสตร์ หัวหน้าแผนกโรคไต
95
น.พ. เฉลิมชาติ วรรณพฤกษ์

18 2531 อายุรศาสตร์
96
พ.อ. หญิง เพชรา อิงค์ประเสริฐ

18 2531 อายุรศาสตร์ อาจารย์ประจำแผนกโรคปอด
97
พ.ญ. หทัยรัตน์ ผดุงกิจ

19 2532 ประสาทวิทยา
98
ร.อ. โยธิน ชินวลัญธ์

19 2532 ประสาทวิทยา หัวหน้าแผนกโรคประสาทวิทยา
99
พันเอก กิตติ ตระกูลฮุน

19 2532 อายุรศาสตร์ หัวหน้าแผนกโรคติดเชื้อ
100
พ.ญ. จันทกรร ฉัตรสุวรรณกิจ

19 2532 อายุรศาสตร์

Total 1246 Record
 
หมายเหตุ : ศิษย์เก่าที่ต้องการอัพเดทหรือแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งไฟล์รูปและข้อมูลมาที่  pmkmedicine@live.com  หรือโทร 02-354-3984

 

Facebook PMKMED
Health Promotion PMK
กรมแพทย์ทหารบก
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎ
สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท
สำนักงานพัฒนาวิจัย วพม.
หาผู้เชี่ยวชาญโรคไต
ห้องสมุดออนไลน์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
แผนกโรคไต Division of Nephrology
แพทยสภา::The Medical Council of Thailand
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

สมาชิกออนไลน์ 3 คน, ผู้เยี่ยมชม 153 คน, จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 22 June 2011 = 1394218 คน

กองอายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 3 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2763-3280, 0-2763-3278


เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕
กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ออกแบบและดูแลโดย พ.อ. กิตติ บูรณวุฒิ
Official Website of Department of Medicine, Phramongkutklao Hospital
Copyright © 2011-2012
Department of Medicine, Phramongkutklao Hospital - All Rights Reserved
Developed and maintained by COL Kitti Buranawuti